NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ, 3. NESİL, İNTERNET GÜVENLİĞİ

SEKTÖR VE BASIN MENSUPLARI İLE SOHBET

4 KASIM 2008

SN.BİNALİ YILDIRIM

 

 

NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ

 

-          Numara Taşınabilirliği; mobil hizmetlerde 9 Kasım 2008; sabit  hizmetlerde ise 9 Mayıs 2009 tarihinde başlayacak.

 

-          Numara Taşıma Sistemi Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde 9 Mayıs 2008�de kuruldu.

 

-          Testler 14 Ekim 2008 tarihinde başarıyla tamamlandı.

 

-          Telekomünikasyon Kurumu�nun gerçekleştirdiği Numara Taşınabilirliği düzenlemesi ve uygulaması Avrupa Birliği mevzuatı ile

              tam uyumludur.

 

-          Düzenlemenin yayınlanması ve uygulamanın başlaması arasında geçen süre, pek çok AB üyesi ülkesi örneğinden kısadır.

 

-          Hiçbir gecikme olmadan planlanan tarihte uygulamaya geçen birkaç ülke arasındayız. 

 

-          Almanya, Fransa, İngiltere, Danimarka gibi ülkelerin de bulunduğu 13 ülkenin planlanan tarihten gecikmesi ortalama 8,5 ay

           ve toplamda uygulamaya geçiş süresi ise ortalama 29 aydır. Almanya 2,5 yılda, Danimarka 4,5 yılda uygulamaya geçebilmiştir.

 

-          TK�da kurulan Numara Taşınabilirliği Sistemi, numara taşıma yöntemi açısından dünya standartlarında uygulanabilen en

              ileri sistemdir.

 

-           Numara taşınabilirliğini ilk uygulayan İngiltere dahi bu sisteme geçmek üzere çalışmalar yürütmektedir. 

 

-          TK�daki Numara Taşınabilirliği Sisteminde parametreler kolayca değişebilir şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, sürelerin

            değişebilir olması, taşıma sayısında başlangıçta sınır olmaması, uyarı sisteminin değiştirilebilir olması ve değişikliği

            olmadan pek çok uygulamanın farklılaştırılabilmesi başarılı bir uygulama için önem arz etmektedir.    

 

-          Dünyada bağımsız şirketler eliyle işletilen Numara Taşıma Sistemlerinde, sistemden yapılan işlem başına, işletmeciden ücret alınmakta

           ve bu ücret genellikle kullanıcıya da yansıtılmaktadır.

 

-        Türkiye�deki uygulamada ise; Telekomünikasyon Kurumu bu iş için işletmeciden, veya aboneden ücret almamaktadır.

-        İşletmeci, kendine geçmek isteyen aboneden taşıma bedeli olarak ücret almayabilir. Almak isterse bu ücret, abonenin

         numara taşınabilirliği hizmetini almasını engellemeyecek miktarda olacaktır. Kurum gerekli görmesi halinde, bu ücretle ilgili

         düzenleme yapabilecektir.

 

-         İşletmecilerin birbirlerine uygulayabileceği ücretin üst sınırı,  TK tarafından taşınan numara başına 2 YTL olarak belirlenmiştir.

          Bu şekilde aboneden alınabilecek  �makul ücret�in bir bakıma sınırı çizilmiştir. İşletmeciler karşılıklı anlaşırlarsa birbirlerinden bu

          ücreti almayabilir.

 

-          Mobil operatörleri de kendisine geçmek isteyen abonelerden ücret almayacaklarını sözlü olarak ilan ettiler.

 

 

-          Eski (Verici) işletmeci numara taşınabilirliği kapsamında aboneden herhangi bir ücret talep edemez.

 

 

-          Şebeke içi iken taşıma sonrasında şebeke dışı olan numaralara yapılan aramalarda çağrı başlangıcında uyarı tonu verilecektir.

 

 

-          Ton uygulaması dışında, yönetmelik değişikliği olmaksızın gerektiğinde sesli anons uygulamasına da geçilebilecektir.

  

 

-          Taşınan ve taşınmakta olan numaralar, 9 Kasım 2008�den itibaren www.numaratasima.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

 

-          Gerek düzenleme oluşturma aşamasında, gerekse teknik altyapının kurulması ve testleri sırasında Telekomünikasyon Kurumu,

           sektörle birlikte ve işbirliği içerisinde çalışmıştır.

 

-          AB�deki uygulamalara bakıldığında, 27 AB ülkesinden 26�sında numara taşınabilirliği bulunmaktadır.

 

-          Taşıma süresi, AB�de 1-30 gün arasında değişmektedir. Türkiye�de 6 gündür. Gerek görüldüğünde kısaltma yapılabilecektir.

 

 

-           Avrupa Birliği üyesi ülkede uygulamanın başladığı günden itibaren toplam 56 milyon abone taşınmıştır. Sözkonusu ülkelerde

            taşınan numara sayısının toplam abone sayısına oranı ortalama %8,3�dür.  

 

 

-          Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, numara taşınabilirliğinin ilk uygulanmaya başladığı yıllarda, taşınan numara sayısı beklenenden

          az olmuştur.  Bunun sebeplerinden biri olarak, abonelerin hizmetten haberdar olmamaları gösterilmektedir.  Zira son

          yıllardaki taşıma oranları ilk yıllardan çok daha fazladır.

  

-          Taşıma sürelerine ilişkin ülke örnekleri

 

                Ülkeler                                                                                Azami Süre

-          Malta

-          4 saat

-          Belçika

-          2 gün

-          İngiltere

-          2 iş günü

-          Avusturya

-          3 iş günü

-          Türkiye

-          6 gün

-          Slovenya, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Hırvatistan, İtalya

-          5 iş günü

-          Almanya

-          6 iş günü

-          Norveç

-          7 gün

-          Estonya

-          7 iş günü

-          İzlanda

-          10 gün

-          Hollanda

-          10 iş günü

-          Macaristan

-          14 iş günü

-          Portekiz

-          20 gün

-          Litvanya

-          28 gün

-          Fransa

-          30 gün

 

 

-          Farklı Ülkelerde mobil numara taşınabilirliğinin başlangıç tarihleri :

 

  

                      Başlangıç yılı                                   Ülke

1997

Singapur

1999

İngiltere, Hollanda, Hong Kong

2000

İsviçre, Avustralya, İspanya

2001

Danimarka, İsveç, Norveç

2002

Portekiz, İtalya, Almanya

2003

İrlanda, Fransa, Finlandiya, A.B.D.

2004

Avusturya, Litvanya, Yunanistan

 

  

-          Farklı Ülkelerde Numara Taşıma Oranları  (AB 13. İlerleme Raporu, 2008)

 

 Ülke                                     Toplam Taşıma Oranı (%)

Bekçika

19,81

Çek Cumhuriyeti

1,32

Estonya

27,30

Fransa

2,86

Litvanya

0,81

Danimarka

47

İngiltere

0,83

İtalya

15,36

Macaristan

1,72

Hollanda

11,83

Finlandiya

68

İspanya

35

 

   

İNTERNET GÜVENLİĞİ

 

-          Bir çok ülke, sanal tehditlere ve zararlı içeriğe karşı bazı hukuksal düzenlemeler ve çalışmalar yapmış ve yapmaktadır.

 

-          Avrupa Konseyi (Council of Europe), Güvenli İnternet Aksiyon Planı (Safer İnternet Action Plan-SIAP) Projesi ile üye (member)

             ve aday (candidate) ülkelerde İnternet regülasyonu ve güvenli İnternet ortamı için bazı çalışmalar yapılmasını tavsiye etmiştir.

 

-          Henüz bir çok ülkede düzenlemenin nasıl yapılacağı konuşulurken, ülkemizde çok önemli bir adım atılarak, yapılacak bütün

           işlemlerin hukuki dayanağını oluşturacak bir mevzuat düzenlemesi yapılmıştır.

  

-          5651 sayılı �İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi

           Hakkında Kanun� 23 Mayıs 2007�de yürürlüğe girmiştir.

 

 Kanunda dokuz suç türünde, İnternet sitelerine erişiminin engellenebilmesi düzenlenmiştir. Bunlar;

Türk Ceza Kanunu�nda yer alan;

1.         İntihara Yönlendirme

2.         Çocukların Cinsel İstismarı

3.         Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma

4.         Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini

5.         Müstehcenlik 

6.         Fuhuş

7.         Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama

8. 5728 sayılı yasa ile değişik 5. maddesinde yer alan �Sabit İhtimalli veya Müşterek Bahis Oynatılması� suçlarıyla, 

9. 1951 tarihinde çıkan 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun�da yer alan suçlar.

 

-          http://www.youtube.com adlı İnternet sitesinin Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 05/05/2008 tarih ve 2008/402 no�lu

           kararı gereğince Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından erişimi engellenmiş durumdadır.

 

 -          Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına, yurt dışı kaynaklı yayınlarla ilgili olarak Kanunda belirtilen dokuz (9) suç kapsamında tanınmış

           olan �re�sen erişimin engellenmesi� yetkisi www.youtube.com sitesi için hiç kullanılmamıştır.

  

-          Faaliyet belgesi alınmasına ilişkin kanuni sürenin 24 Temmuz 2008 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen, ilgili İnternet

           sitesinin sahipleri ve/veya hukuki temsilcileri yer sağlayıcı faaliyet belgesi başvurusunda bulunmamıştır.

  

-          Sonuç olarak;

·        http://www.youtube.com Türkiye yerel kopyasının faaliyete geçirilmesi ve

·        URL (İçerik) filtrelemesinin, gerekli altyapının sağlanması ile sorunun çözülebileceği

·        Ancak; adli makamlar tarafından verilen erişim engelleme kararlarına da müdahale edilemeyeceği, değerlendirilmektedir.

 

 

3.NESİL MOBİL HABERLEŞME YETKİLENDİRMESİ VE AR-GE

 

-          28 Kasım 2008 tarihinde IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin olarak 4 adet  3.Nesil (3N) lisansı ihale yöntemi

           ile verilecektir.

  

-          İhalelerde 40 MHz, 35 MHz , 30 MHz ve 25 MHz band genişliklerine sahip A, B, C ve D lisansları için sırasıyla 285, 250, 214 ve

           178 Milyon Avro asgari bedel üzerinden ihaleye başlanacaktır.

  

-          İstekliler 27 Kasım 2008 tarihine (saat 15.00�a) kadar tekliflerini verebileceklerdir.

 

-          3N lisanslarının ülkemize sağlayacağı en önemli katkılardan biri, telekomünikasyon alanında Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması

           için yapılan düzenlemedir.

 

-          Telekomünikasyon sektörü, teknolojide meydana gelen gelişmelerle birlikte bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de ulusal

           ekonominin temel taşlarından biri haline gelmiş ve stratejik bir önem kazanmış durumdadır.

 

-          Ülkemizin telekomünikasyon sektörü incelendiğinde, imalat ve ihracat yok denecek kadar azdır.

 

-          Ülkemizde bir çok işletmeci faaliyet göstermesine rağmen, bu işletmecilerin hizmet sunumunda kullandıkları ürünler

           açısından ihtiyaçların tamamına yakınının ithalat yoluyla karşılanmaya çalışıldığı bilinmektedir.

 

-          Bu nedenle 3N hizmetlerine yönelik yapılacak yetkilendirmelerde, yerli üretim, fikri mülkiyet haklarının ve Ar-Ge

              faaliyetlerinin desteklenmesinin önemi öne çıkarılmaktadır.

 

-          Bu kapsamda kademeli olarak üç yıl içinde en az 500 mühendisin çalıştığı Ar-Ge merkezlerinin Türkiye�de

           açılması hedeflenmektedir.

 

-          Ayrıca, kıt kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve altyapı yatırım maliyetlerini azaltmak amacıyla; tesis paylaşımına ve

              altyapı paylaşımını yönelik düzenlemeler de bu yetkilendirmede yer almaktadır.

 

-          Bu şekilde paylaşım ile elde edilecek tasarrufun tüketicilerin lehine başka alanlarda değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

-          Aynı zamanda kurulacak olan 3N şebekelerinin yeni ve nispeten küçük işletmecilerin de pazara girmesini sağlamasının önünü

           açan düzenlemeler yapılmıştır.

 

-          Ayrıca pazara yeni bir işletmeci girmesi halinde, mevcut GSM işletmecilerinden 3N lisansı alanların üç yıl süre ile yeni

           işletmecilere, GSM şebekelerinde dolaşım imkanı sağlama yükümlülüğü getirilmiştir.

 

-          3N yetkilendirmesinde yer alan bir diğer önemli unsur da Kapsama alanlarına yönelik getirilen düzenlemedir.

 

-          Bu düzenleme ile, sözleşmenin imzalanmasını müteakip;

·             üç yıl içerisinde büyükşehir belediyeleri sınırları içinde kalan nüfusun,

·             altı yıl içinde tüm il ve ilçe belediye sınırları içinde kalan nüfusun,

·             sekiz yıl içinde nüfusu 5000�in üzerinde olan tüm yerleşim alanlarının,

·             on yıl içinde nüfusu 1000�in üzerinde olan tüm yerleşim yerlerinin

kapsama alanı içine alınması hedeflenmektedir.

 

-          Böylece kısa bir süre içinde vatandaşlarımızın mobil genişband imkanları ve bilişim alanındaki yeniliklere

              ulaşması hedeflenmektedir.

 

-          Sonuç olarak, 3N şebekelerinin faaliyete geçmesi ve genişbant erişim imkanlarının artması ile;

 

·             İnternet kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlanacağı,

 

·             Bilgi toplumuna geçişte önemli bir etken olacağı,

·             Özellikle yazılım alanında yerli firmalara önemli fırsatlar sağlanabileceği,

 

·             Uzaktan eğitim, m-kütüphane, İnternet üzerinden bilimsel laboratuvarlara erişim, İnternet üzerinden dil

              eğitimi gibi uygulamalar ile eğitime katkı sağlanacağı,

 

·             Gençlerimize yazılım sektöründe istihdam temin edilebileceği,

 

           hedeflenmektedir.

  

SANAL MOBİL ŞEBEKE İŞLETMECİLİĞİ    (MVNO)

 

-          Tüm dünyada kısaca �MVNO� olarak da bilinen �Sanal Mobil Şebeke İşletmecilerine� 2009 yılı içerisinde lisans vermeyi planlıyoruz.

 

-          Sanal İşletmeciler, şu an faaliyette olan GSM işletmecilerinin altyapılarını ve mevcut baz istasyonlarını kullanarak

           kendi abonelerine hizmet vereceklerdir.

 

-          Teknik olarak mevcut GSM altyapılarının imkan verdiği ölçüde işletmeci sayısında herhangi bir sınırlamaya

              gidilmesi düşünülmemektedir.

-          Mevcut GSM işletmecileri gibi Sanal Operatörler de Numara Taşınabirliğine ilişkin düzenlemelere tabi olacaklardır.

 

-          Mevcut GSM işletmecilerinin altyapılarını Sanal İşletmecilere açmasında bir sıkıntı yaşanırsa Telekomünikasyon Kurumu

           mevcut mevzuat çerçevesinde tarafları uzlaştırma prosedürüne tabi tutabilir, ancak piyasanın kendi şartlarını belirlemesi en

           sağlıklı yöntemdir.

 

-          GSM pazarının söz konusu işletmecilere açılması ile pazarda hizmet veren işletmeci sayısında artış olacaktır.

 

Böylelikle rekabet ve hizmet çeşitliliği artacak, aynı zamanda tüketiciler de bu durumdan azami derecede fayda göreceklerdir.

 

-          Sanal İşletmecilik kavramı, yazılım sektörünün gelişmesine katkı sağlayacak ve istihdamın artmasına yardımcı olacaktır.

 

  

-         Hem GSM işletmecileri hem de Sanal İşletmecilerin %15�lik Hazine Payı ödemeleri mecburiyetleri bulunmaktadır. Bu nedenle

          mevcut GSM işletmecilerinin altyapılarını kullanan Sanal İşletmeciler lehine Hazine Payının ödenmesine ilişkin iyileştirmeler

          yapılması gündemdedir.

 

 

-          Hazine Payı ile alakalı olarak Sanal İşletmecilerin piyasaya girmesini kolaylaştıracak çalışmaların tamamlanmasından

            sonra söz konusu işletmecilere hızlı bir şekilde lisans verilecektir.

 

 

GENİŞBAND TELSİZ ERİŞİM ( WİMAX ) YETKİLENDİRMESİ

 

-          Verilecek lisansların, mobil haberleşmeye de uygun olması gerekir.

 

-          Genişbant Telsiz Erişim (GTE) Hizmeti; kullanıcılara genel anlamda ses, görüntü, veri, telefon ve hızlı internet

           hizmetlerinin sunulmasını kapsar.

 

-          GTE teknolojilerinin en popüleri, dünyada ve ülkemizde ilgiyle takip edilmekte olan WiMAX�tir.

 

 

-          GTE Hizmetinin bölgesel yetkilendirilmesi uygun görülmektedir.

 

-          Ancak bir işletmeciye, en fazla 6 bölgede lisans verilmesi düşünülmektedir. Çünkü bir işletmeciye 7 bölgede lisans verilmesi

           ulusal yetkilendirmeyi ifade eder.

 

-          Lisansların 15 yıl süreyle verilmesi uygun değerlendirilmektedir. Bu konuda Kurumla görüşmelerimiz devam ediyor.

 

-          Lisans Bedellerinin çok yüksek olmayacağını umuyorum.

  

 

SABİT TELEFON HİZMETLERİ YETKİLENDİRMESİ ( ŞEHİRİÇİ )

 

-          Sabit Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği�ne yapılan ek, 14/08/2007 tarihli ve 26613 sayılı

           Resmi Gazete�de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

-          Danıştay 13. Dairesi, Türk Telekom�un başvurusu üzerine, Sabit Telekomünikasyon Hizmeti Eki�nin dava sonuçlanıncaya

           kadar yürütülmesinin durdurulmasına 23/01/2008 tarihinde karar vermiştir.

 

-          Söz konusu Mahkeme, birden fazla telekomünikasyon hizmetinin (İnternet Servis Sağlayıcılığı, Karasal Hatlar Üzerinden Veri

           İletim Hizmeti, Sabit Telefon Hizmeti) tek bir yetkilendirme ile verilebilmesini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı bulmuştur.

 

-          Sabit Telefon Hizmeti Eki; ilgili Mahkeme Kararı�nın yürütmeyi durdurma gerekçesi doğrultusunda revize edilmiştir.

 

-          Yönetmeliğin yayımlanmasını takiben, yetkilendirme yapılabilecektir.

 

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ VERGİLER

 

-          Telekomünikasyon piyasaları milli gelir içerisinde önemli bir paya sahiptir.

 

-          Türkiye�de telekomünikasyon sektörünün vergilendirilmesi oldukça karmaşık ve ayrıntılı bir yapıya sahiptir.

 

-          Çeşitli dönemlerde yürürlüğe giren birçok kanun ile sektöre ilişkin düzenlemelerin yapılmış olması, hem sektör üzerindeki

              vergi ve yasal yükümlülükleri ağırlaştırmış hem de vergi yapısının karmaşık bir hale gelmesine yol açmıştır.

 

-          2008 yılında  sabit ses hizmetlerinin vergilendirilmesinde herbirinin farklı yasal dayanağı bulunan beş çeşit; mobil sektörde ise

           yedi çeşit  vergi ve benzeri yasal yükümlülüğün bulunduğu görülmektedir.

 

-          Mobil Hizmetler

-          2008

-          1) KDV

-          % 18

-          2) Özel İletişim Vergisi

-          % 25

-          3) Özel İletişim Vergisi (YTL)

-          27,8

-          4) Hazine Payı (%10�u Evr. H Fonu)

-          % 15

-          5) Telsiz Kullanım Ücreti (YTL)

-          10

-          6) Telsiz Ruhsatname Ücreti (YTL)

-          10

-          7) Kurum Masraflarına Katkı Payı

-          % 0,35

-          Sabit Hizmetler

-          2008

-          1) KDV

-          % 18

-          2) Özel İletişim Vergisi

-          %15

-          3) Haberleşme Vergisi (sadece TTAŞ)

-          % 1

-          4) Kurum Masraflarıan Katkı Payı

-          % 0,35

-          5)Evrensel Hizmet Fonu

-          % 1

 

 

 

-          Avrupa Birliğinin (AB) piyasa şartlarını taşıyan bir ortak pazara ulaşılması yolunda ilk başvurulan araçlardan birisi KDV uyumlaştırması

              olmuştur.

 

-          Üye ülkelerin tamamı mevcut muamele vergilerini KDV�ye dönüştürmüş ve tümüyle aynı olmasa da benzer bir vergi sistemini

              uygulamaya başlamışlardır.

 

-          KDV�nin dışında Türkiye�de uygulanmakta olan ÖİV, Telsiz Ruhsat ve Kullanım Ücreti, Haberleşme Vergisi ile 2004 yılı

           başına kadar uygulanan Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi şeklindeki yükümlülükler birçok ülkede bulunmamaktadır.

 

-          ÖİV oranlarının düşürülmesi konusunda, Bakanlar Kurulu, % 25 oranını % 10'a, % 15 oranlarını ise ayrı ayrı veya birlikte

           % 5'e kadar indirmeye ve bu oranları kanunî oranlarına kadar artırmaya yetkilidir.

 

-          Bu yolda atılması gereken en önemli adımlardan bir tanesi internet üzerindeki ağır mali yükümlülüklerin hafifletilmesidir.

 

-          Sabit ve mobil internet hizmetleri üzerindeki vergi yükünün kademeli olarak azaltılması hem mobil hem de sabit iletişim

           sektörleri üzerinde olumlu etkileri olacaktır.

 

KISA MESAJLARDA TÜRKÇE KARAKTER KULLANIMI

 

-          Kısa mesajlarda  ç, ş, Ş, ğ, Ğ, İ ve ı harflerinin kullanılması durumunda, bu harf karakterlerini içeren mesajların bölünerek birden

              fazla mesaj olarak ücretlendirilmesi problemi çözülerek tüketici mağduriyeti önlenmiştir.

 

 

-          Telekomünikasyon Kurumu tarafından yapılan düzenleme sonucunda, Sabit ve mobil işletmeciler tarafından uygulamaya

            konulan yeni ücretlendirme sistemleri ile 15.05.2008 tarihi itibariyle Türkçe karakterleri içeren ve 160 karakterden

 

 

       oluşan mesajların, birden fazla mesaj olarak ücretlendirilmesi problemi çözüme kavuşturulmuştur.

 

-        Telekomünikasyon Kurumu, sözkonusu yeni ücretlendirme sistemlerinin, işletmecilere olan negatif etkilerinin azaltılması ve

            Türkçe�nin yaygınlaştırılmasını hedef alarak, kısa mesajlarda Türkçe karakterlerin, cihazlar tarafından desteklenmesini,

         sağlamak için standart değişikliği çalışmaları gerçekleştirmiştir.

 

 

-       Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü Üçüncü Nesil Ortaklık Projesi grubunun Meksika�da yapılan Genel Kurulu�nda

          21.03.2008 tarihinde alınan karar ile Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI)�nün ilgili standartları kısa

        mesajlarda Türkçe karakterlerin sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde güncellenmiştir.

 

-       Sürecin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla üretici ve ithalatçılara ürünlerini söz konusu standartlara uygun hale getirebilmeleri için

        31.12.2008 tarihine kadar süre tanınmıştır.

 

GSM 900 FREKANS BANDININ YENİDEN ORGANİZE EDİLMESİ

 

-          GSM 900 (890�915/935�960 MHz) frekans bandı yeniden organize edilerek, guard bandların, ihale yoluyla tahsisi gerçekleştirilmiştir.

 

-          GSM 900 İlave Frekans Bandı İhalesi 20/06/2008 tarihinde yapılmıştır.

 

-          Yapılan ihale neticesinde, Telekomünikasyon Kurumu ile ülkemizde GSM sektöründe faaliyet gösteren üç işletmeci olan Avea,

           Turkcell ve Vodafone arasında imzalanmış  olan İmtiyaz Sözleşmelerinin ilgili maddelerinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç

           duyulmuştur.

 

 

-          İmtiyaz Sözleşmelerinin ilgili maddelerinde değişiklik öngören taslak metin 16/07/2008 tarih ve 2008/YK-08/414 sayılı

           Telekomünikasyon Kurul Kararı ile onaylanmış, müteakiben ilgili işletmeciler ve Telekomünikasyon Kurumu tarafından parafe

              edilmiştir.

  

 

-          Anayasanın 155/2 nci maddesi ile Danıştay Kanununun 23 üncü, 42 nci, 46 ncı ve 48 inci maddelerinde yer alan hükümler

           çerçevesinde söz konusu imtiyaz değişiklikleri  düşüncesi alınmak amacıyla Danıştay�a gönderilmiştir.

 

 

-          Danıştay�ın düşüncesi alınması akabinde ilgili GSM işletmecileri ile imtiyaz sözleşmeleri imzalanacaktır.